Wypadek drogowy i co dalej?

Jeżeli mieliśmy tego pecha i ucierpieliśmy w wyniku wypadku drogowego, to w końcu przychodzi ten moment, w którym zaczynamy myśleć o ubieganiu się o wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy wypadku. Przeważnie taka sytuacja zdarza się pierwszy raz w naszym życiu i z tego powodu nie mamy pojęcia, jakie odszkodowanie i za co się nam należy. Nie jest prawdą, że wysokość odszkodowania jest od początku przesądzona, a my nie mamy wpływu na jego wysokość.
Takie przekonanie jest błędne, ponieważ na finalną wysokość odszkodowania składa się wiele elementów, a nas spoczywa obowiązek udowodnienia tego, jakie straty ponieśliśmy w wyniku takiego zdarzenia.
Zasadniczym elementem wchodzących w skład naszego odszkodowania jest kwotą jaką dostajemy za uszczerbek zdrowotny. Wysokość takiego świadczenia jest wyliczana według specjalnych tabel, opisujących procentowy uszczerbek na zdrowiu. Nie jest to oczywiście krystaliczna matematyka, ponieważ poszczególnym obrażeniom ciała przypisane są procenty uszczerbku na zdrowiu w pewnej skali. Za jeden procent uszczerbku na zdrowiu, zgodnie z przyjętą w orzecznictwie sądowym zasadą, przysługuje około dwóch tysięcy złotych odszkodowania.
Poza wypłatą odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu przysługuje nam także zwrot różnego rodzaju strat  i kosztów, które ponieśliśmy w następstwie wypadku, a także wskutek jego dalszych konsekwencji. Należy się nam więc zwrot wartości zniszczonych w wyniku wypadku rzeczy: na przykład ubrań, telefony komórkowego, okularów itd. Poza tym przysługuje nam zwrot utraconego dochodu, jeśli na skutek wypadku nie mogliśmy pracować i tym samym zarabiać. Możemy także wystąpić o wypłatę świadczenia dla opiekującej się nami osoby, jeśli wymagaliśmy pomocy osób trzecich ze względu na stan zdrowia.
Musimy pamiętać, że należy nam się zwrot wszelakich możliwych kosztów, które ponieśliśmy w wyniku wypadku, ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do naprawienia całej szkody, jakiej doznaliśmy wskutek działania sprawcy wypadku.

Jeżeli chcesz poznać ofertę kancelarii prawnej, która zajmuje się odszkodowaniami kliknij tutaj. Oprócz odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu i za straty materialne przysługuje nam także zadośćuczynienie za krzywdy psychiczne, jakich doznaliśmy wskutek takiego zdarzenia. Określenie wysokości zadośćuczynienia jest bardziej uznaniowe i zależy od indywidualnych uwarunkowań. Dlatego walkę o wysokość zadośćuczynienia należy zlecić profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej.